6% BTW voor renovatie

Wat houdt deze maatregel in?

Bij renovatie of herstellingswerken aan uw woning, betaalt u slechts 6% BTW (in plaats van 21%). Deze fiscaal voordelige maatregel geldt zowel voor eigenaars als huurders. 

Voorwaarden voor deze maatregel?

  • Uw woning is minimaal 5 jaar oud.
  • U gebruikt uw woning uitsluitend (of hoofdzakelijk) als privéwoning. Bij gebouwen met gemengd gebruik (privé- & beroepsgedeelte) bedraagt het BTW-tarief 6% voor werken aan het privégedeelte en 21 % voor werken aan het beroepsgedeelte.
  • Enkel geregistreerde aannemers met een registratienummer mogen factureren aan 6% BTW. Cartoflex Windows is een geregistreerd aannemer.
  • De werken moeten rechtstreeks aan de klant gefactureerd worden. Facturen aan firma's of personen die geen eigenaar zijn kunnen niet genieten van dit voordeeltarief.
  • De uitgevoerde werken moeten vanzelfsprekend betrekking hebben op de woning zelf.

Hoe vraagt u deze maatregel aan?

Om van deze premie te genieten moet je zelf niks doen. Bij uw bestelling vragen wij u enkel een document in te vullen zodat wij het nodige kunnen doen.

Wij helpen u graag verder bij het aanvragen van deze premies.