Slanke profielen toppunt van elegantie

Bij grote glaspartijen is het van belang dat het profiel het zicht niet belemmert en maximaal licht binnenlaat. Daarom bieden wij een oplossing die ernaar streeft de profielbreedte zo beperkt mogelijk te houden.

De slanke profielen voldoen niet alleen aan de esthetische wensen van ontwerpers en bouwheren, maar leggen ook inzake stabiliteit en thermische prestaties goede punten voor. De profielen kunnen glaspartijen van enkele honderden kilo’s aan en aangepaste borstels zorgen voor een goede luchtdichtheid van de schuivende raamdelen.

Dunne profielreeksen komen de laatste jaren voorzichtig opzetten. Het geheim van de onzichtbare profielen is het feit dat het frame volledig in de gevels wordt ingewerkt. Zo blijven enkel de tussenprofielen zichtbaar en hun breedte is gering. Qua oppervlakte kunt u met die dunne profielen toch nog grote raamvlakken creëren. Bent u gewonnen voor dergelijke slanke raamprofielen, maak dit dan al van in de ontwerpfase van uw woning duidelijk aan uw architect. Hij moet er immers rekening mee houden bij het uitwerken van de detailplannen voor de aannemer. Je architect kan voor die details gerust de hulp inroepen van onze technische experts, maar dat betekent dan wel dat u als bouwheer al in een vroeg stadium een keuze moet maken met welke profielen u wilt werken. Hoe beter de samenwerking tussen architect en constructeur in deze ontwerpfase verloopt, hoe mooier de profielen weggewerkt kunnen worden.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.