Vlaamse renovatiepremie 2012

De Vlaamse regering heeft een reeks maatregelen goedgekeurd om energiebesparende ingrepen in woningen te stimuleren. Zo wordt de renovatiepremie voor isolerende ramen verhoogd.

Eind 2011 besliste de federale regering om de fiscale aftrek voor energiebesparende maatregelen (bv. zonnepanelen, isolerende ramen) te schrappen. Enkel de aftrek voor dakisolatie bleef over. Om die drastische schrapping op federaal niveau voor een deel op te vangen, ging de Vlaamse regering op zoek naar mogelijke compenserende maatregelen op Vlaams niveau.
Binnen de bestaande renovatiepremie komt er een verhoogde tegemoetkoming voor wie zijn ramen vervangt. Die premie is afhankelijk van het inkomen en geldt voor een maximale investeringskost van 15.000 euro. Vroeger bedroeg de premie voor lage- en middeninkomens 20 of 30 procent. Dat wordt nu opgetrokken tot 30 of 40 procent. De verhoogde premie geldt retroactief voor alle investeringen sinds 1 januari 2012. Tot slot voorziet de Vlaamse regering voortaan ook een renteloze lening voor mensen met een laag inkomen die energiebesparende maatregelen willen nemen.

 

 

 

 

 

 

Nous recherchons des collègues sympas